Prisikėlimo kelionė

Dorybių durys: šešios dorybės, pamynusios joms priešingas ydas simbolizuojančius gyvūnus; jas vainikuoja nuolankumo dorybė: apreiškimą priimanti pati Mergelė Marija. O kurgi jai priešinga yda – puikybė? Ją vaizduoja... visos šios prabangios dvitonės bronzinės durys. Senasis jėzuitų universiteto pastatas. Luis Domenechi Montaner, 1890, Camillas, Ispanija. J.Micevičiūtės nuotrauka.
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Jūratė Micevičiūtė. Netikro misticizmo pavojai ir katalikų mistikų išrasti saugikliai

Po knygos apie šv. Teresės Avilietės miestus pristatymo priėjusi pusamžė moteris konfidencialiai pasidalino, kad irgi „girdi balsus kaip ta šventoji“. Ir aiškiai nusivylė išgirdusi atsakymą, kad Avilos mistikė, pati išgyvenusi daugybę kalbinimų, regėjimų, ekstazių ir levitacijų, primygtinai patarė jokių paslaptingų balsų neklausyti, į „mistiškus“ kalbinimus nesileisti, tokių patirčių niekaip neieškoti, […]

Pedro Arrupe SJ – Kristaus sekėjas, pažymėtas Hirosimos ženklu
Prisikėlimo kelionė

Pedro Arrupe SJ – Kristaus sekėjas, pažymėtas Hirosimos ženklu

Skausminga lyderystė 2018 m. liepos pradžioje pranešta, kad Romos vyskupijoje pradėta buvusio Jėzaus draugijos Generalinio vyresniojo Pedro Arrupės (1907–1991) beatifikacijos byla. Dar vienas Viešpaties pokštas, kad šventumo įrodymais rūpinsis Roma, kurioje jėzuitas Pedro Arrupė labai ilgą laiką buvo vertinamas nevienareikšmiškai ar net kritiškai. Niekam nekilo abejonių dėl jo gilaus tikėjimo, […]

David Steindl-Rast OSB. Gera diena
Prisikėlimo kelionė

David Steindl-Rast OSB. Gera diena

Jūs manote, kad tai tėra eilinė diena jūsų gyvenime? Tačiau taip nėra: tai būtent ta vienintelė diena, duota jums kaip tik šiandien. Duota dovanai. Ir tai yra vienintelė dovana, kurią turite tiesiog dabar. Todėl vienintelis teisingas atsakas – būti dėkingam. Jei jūs nieko daugiau nedarysite, tik puoselėsite savyje dėkingumą už šią […]

Trapu ir laikina
Prisikėlimo kelionė

Trapu ir laikina

Dieve, toks suvargęs žmogus šioje žemėje. Taip greit pavargstu, greit išalkstu, nusimenu. Ir laikas greit bėga. O psalmininkas prašo Tavęs išmokyti suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiuj, kad širdis išmintinga paliktų. Padėk man žmogišką vargingumą užčiuopt kaip rodyklę, kaip kopėčias į Tave. Juk Tu pats taip palikai viską, kad negaiščiau, nepririščiau […]

Prisikeldamas Kristus pakelia su savimi pragaruose buvusius teisiuosius, pradedant pirmaisiais tėvais. Rytų krikščionims įprasta ikonografija. Koros Išganytojo bažnyčia (1305–1320), dab. Stambulas. Nuotraukos autorius José Luiz Bernardes Ribeiro (Wikipedia).
Prisikėlimo kelionė

Andrius Navickas. Nepataikyti į tikslą?

Prieš daugiau nei du dešimtmečius per paskaitą, skirtą Šventajam Raštui, išgirdau, kad hebrajiškos sąvokos, reiškiančios „nuodėmę“, tiesioginis vertimas – „nepataikyti į tikslą“. Kada nepataikome? Kai esame neįgudę šauliai, kai kažkas trukdo, kai įprantame šaudyti į patogų taikinį, nesusimąstydami, ar tikrai į tą tikslą šaudome. Beje, „nepataikymo į tikslą“ prasmė reiškia, […]

Popiežius Jonas Paulius II meldžiasi Kryžių kalne. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotraukos
Prisikėlimo kelionė

Andrius Navickas. Jonas Paulius II ir jo šimtmetis

Prieš  daugiau nei šimtą metų, 1920 m. gegužės 18 d., Lenkijoje, Vadovicų mieste, kariškio ir mokytojos Voitylų šeimoje gimė trečiasis berniukas, kuriam tėvai davė Karolio vardą. Berniukas nuo mažens buvo labai judrus ir žingeidus. Daug kas spėjo, kad jis taps profesionaliu aktoriumi ar rašytoju. Tuo labiau kad vaikinas rašė eilėraščius, […]

Kviečiame prisidėti prie Giesmių giesmės komentarų leidimo
Prisikėlimo kelionė

Kviečiame prisidėti prie Giesmių giesmės komentarų leidimo

Žurnale „Kelionė“ jau keletą metų tęsiame dr. Valdo Mackelos (1972–2017) straipsnių ciklą „Gražiausioji Saliamono giesmė“, parengtą pagal šio teologo paskaitas apie Giesmių giesmę. Pastaruoju metu ėmėme sulaukti vis daugiau skaitytojų raginimų šiuos straipsnius sudėti knygon. Iš tiesų, gilių teologinių tekstų, parašytų paprasta kalba, iliustruotų ne tik įkvepiančiomis šventųjų bei teologų […]

Andrius Navickas. Religijos laisvė ir žmogaus orumas
Prisikėlimo kelionė

Andrius Navickas. Religijos laisvė ir žmogaus orumas

Prieš daugiau nei penkiasdešimt metų, 1965-ųjų gruodžio 8 dieną, popiežius Paulius VI patvirtino daugiausia aistrų ir ginčų sukėlusį II Vatikano susirinkimo dokumentą – deklaraciją „Žmogaus orumas“ (Dignitatis Humanae). Šio dokumento svarstymas vyko dramatiškai. Rengiantis Susirinkimui, neplanuota skelbti atskiro dokumento apie religijos laisvę, keli teksto skirsniai šia tema turėjo būti įtraukti į […]

Algimanto Lūžos nuotrauka
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Valdas Mackela. Gražiausioji Saliamono giesmė: kumelaitės grožis.

Dar vienas dr. Valdo Mackelos (1972–2017) komentaras Giesmių giesmei, parengtas pagal šio teologo paskaitas, skaitytas Paštuvos basosioms karmelitėms. Šį kartą atidus Giesmių giesmės skaitymas mus sugrąžins prie Perėjimo per Raudonąją jūrą ir kvies įsižiūrėti į bangų keterose pasirodančius žirgus.    [Jis:] Tu, mano meile, panaši į kumelaitę tarp faraono kovos vežimų. […]

James Martin SJ.Koks yra Bažnyčios oficialus mokymas apie homoseksualumą?
Prisikėlimo kelionė

James Martin SJ.Koks yra Bažnyčios oficialus mokymas apie homoseksualumą?

Kai pasirodė knyga Statant tiltą (Building Bridge), susitikimuose katalikiškose parapijose, rekolekcijų centruose, švietimo įstaigose ir konferencijose vis sulaukdavau tų pačių kelių klausimų. Dažniausias –  ką galime pasakyti gėjams, kurie įsitikinę, jog Dievas jų nekenčia? Kaip galima padėti jaunuoliui, kuris vis dažniau galvoja apie savižudybę. Nes kankinasi dėl savo seksualinės orientacijos? […]

Žurnalas Kelionė 2021 m. Nr. II. s. Faustinos nuotrauka
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Naujasis žurnalo „Kelionė“ numeris. Apie drąsą eiti drauge.

Šį kartą, vos paėmę į rankas naująjį žurnalo numerį, žvelgdami į viršelio paveikslą, suprantame esantys pakviesti į mokinio kelionę. Mus pasitinka Emauso mokiniai, patys lydimi, tiesiog apkabinti vakarėjančios saulės spindulių, kurie mums byloja apie Dievo Tėvo artumą, Jo žvilgsnį, tylų palaiminimą, teikiamą tiems, kurie randa drąsos išeiti. Drąsos klausti ir […]

Dalius Žygelis. G. Kajėno nuotrauka
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Laisvės kovų pėdsakais. Pokalbis su Daliumi Žygeliu

Per tris Nepriklausomybės dešimtmečius ypatingo dėmesio sulaukė pokario laisvės kovų istorija, kuri penkiasdešimt okupacijos metų buvo nutylima ir iškraipoma, o jos dalyviai – juodinami ir nutildomi. Todėl Nepriklausomybės laikotarpiu vyko labai intensyvus partizaninio pasakojimo sugrąžinimo į mūsų istoriją procesas. Nuo palaikų perlaidojimo ir pagarbaus jų įamžinimo, atsiminimų bei dienoraščių publikavimo, gyvų […]