Prisikėlimo kelionė

Maurice Zundel. Kasdienio gyvenimo šventumas
Prisikėlimo kelionė

Maurice Zundel. Kasdienio gyvenimo šventumas

Maurice‘as Zundelis (1897–1975) – dar vienas naujas vardas Bažnyčios istorijoje. Tai šveicarų kunigas, mąstytojas, poetas, teologas, mistikas, daugiau nei 20 knygų autorius. Jo amžininkai teigia, kad Zundelis beveik nemiegojo, kavą gėrė litrais, nevengė prisidegti cigaretės ir jį buvo sunku surasti zakristijoje. Dažniau šį kunigą matė skaitant drąsias ir atviras paskaitas, mokant […]

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos namuose su jaunumu, 1993 m.
Prisikėlimo kelionė

Ses. Benedicte Rollin RA. Pamilti savo laiką

„Laisvė yra pasirinkimas, nes žinau, kur einu“, – taip savo apsisprendimą eiti vienuolinio gyvenimo keliu įvardija sesuo Benedikta Rolin (Benedicte Rollin, g. 1949) – santūri, inteligentiška, tikrąją vidinę laisvę bei džiaugsmą spinduliuojanti prancūzė, beveik tris dešimtmečius gyvenanti ir dirbanti Lietuvoje. Nėmaž nesuabejojusi Dievo kvietimu, dar Nepriklausomybės aušroje atvyko į jai tuomet nepažįstamą […]

Brian Grogan SJ. Mirtis – kelias tikslo link
Prisikėlimo kelionė

Brian Grogan SJ. Mirtis – kelias tikslo link

Teksto autorius kun. Brianas Groganas SJ yra Airijos jėzuitas. Jis vadovavo Dubline įsikūrusiam Miltauno teologijos ir filosofijos institutui. Yra išleidęs keletą knygų bei paskelbęs ne vieną publikaciją. Pateikiame ištrauką iš jo knygos „Kur eisime? Krikščioniškas požiūris į mirtį“. Mirti yra natūralu Dievo malonės dėka nuo pat pasaulio sukūrimo esame apsupti […]

Rima Sadauskienė. „Tavo“, Kartonas, pastelė. 2016
Augame kartu, Prisikėlimo kelionė

Rima Sadauskienė. Sugyventinis IV pasakojimas

Turiu problemą. Didelę. Nežinau, ką daryti. Turiu rasti sprendimą. Šiandien. Nes nieko nebegaliu atidėti rytoj. Nes jau išmokau gyventi šiandien. Labai patogu. Labai daug gali padaryti. Ta pamoka išmokta Vėžio dėka. „Vėžys“ rašau iš didžiosios raidės kaip jo vardą, nes tai jau mano vėžys, nes kiekvieno vėžys vis kitoks, pagal […]

Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Spalio 13-oji istorijoje. Saulės stebuklas Fatimoje

Spalio 13 dieną, lygiai prieš šimtą metų, įvyko paskutinis stebuklas, siejamas su Fatimos regėjimais. 1917 m. gegužės 13-ąją, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams – Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija. Apreiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Viename iš pasirodymų Marija […]

Processed with VSCO with c1 preset
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Etty mistika – Dievo artumo patirtis kasdienybėje

Neseniai pasirodė jėzuito Pierre Ferrière ir rašytojos Isabelle Meeûs-Michiels knyga „15 maldos dienų su Etty Hillesum“ (Magnificat leidiniai). Etty savo žemiškąją kelionę įvardija nenutraukiamu pokalbiu su Dievu. Knygos puslapiai leidžia mums pažvelgti į šią gyvenimo kelionę, tapusią malda, ir į Etty maldą, tapusią gyvenimu. Apie tai kalbamės su šios knygos […]

Gilbert K. Chesterton. Šv. Pranciškaus testamentas
Prisikėlimo kelionė

Gilbert K. Chesterton. Šv. Pranciškaus testamentas

Karti ironija yra tai, kad šv. Pranciškus, kuris visą gyvenimą ieškojo sutarimo tarp žmonių, mirė stiprėjančių nesutarimų tirštumoje. Vis dėlto nederėtų, kaip kartais daroma, pernelyg sureikšminti šių nesutarimų ar net paskelbti apie šv. Pranciškaus idealų žlugimą. Yra tvirtinančių, kad šio švento vyro gyvenimo darbas sugriuvo po nuodėmės sužeisto pasaulio našta; dar labiau […]

Kairėje tolumoje matyti Stiklo miestas. Joachim Patinir. „Persikėlimas per Stikso upę“ (1524). 
Nuotrauka: El Prado muziejus (Madridas).
Augame kartu, Prisikėlimo kelionė

Jūratė Micevičiūtė. Visiškas atvirumas: didi ir pavojinga žmonijos svajonė.

„Apreiškime Jonui“ žadama, kad pasibaigus šiam pasauliui, naujasis turėtų nusileisti iš dangaus, kaip miestas, kurio „siena bus iš gryno aukso, panašaus į tyrą stiklą“ (Apr 21, 18). VIII a. teologas Beatas Liebanietis tai suprato kaip tobulai atviro bendravimo pažadą: „Ką dar galime suprasti kaip auksą ir stiklą, jei ne dangiškąją […]

Valdas Mackela. Gražiausioji Saliamono giesmė: Dievo garbė ir artumas
Prisikėlimo kelionė

Valdas Mackela. Gražiausioji Saliamono giesmė: Dievo garbė ir artumas

Žurnalo „Kelionė“ skaitytojams su džiaugsmu pristatome jau vienuoliktą straipsnį apie Giesmių giesmę, parengtą pagal teologo dr. Valdo Mackelos (1972–2017) paskaitas, skaitytas Paštuvos basosioms karmelitėms. Šįkart Giesmių giesmės mylimoji mus kviečia su nuolankumu įsitaisyti prie Viešpaties kojų ir išlieti Jam savo širdis, tarytum nardą, kuris „pripildo orą kvepėjimo“…  Kol karalius ilsisi […]

Kovadongos Mergelė Marija Nugalėtoja (XVII a.). Altoriaus priekyje vaizduojamas Kovadongos mūšis: globojant Mergelei Marijai (auksinė figūra centre, supama žodžių: „Pakilk, Dieve, gink savo bylą“ (Ps 74, 22)) ir padedant auksiniams angelams, Donas Pelajus su krikščionių karžygiais (bronzos figūros) nugali musulmonus (bėgančios sidabrinės figūrėlės šonuose); 1954 m., Juan José García. Nuotr. autorės
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Jūratė Micevičiūtė. Karingoji Mergelė Marija: kada pyktis yra šventas.

Populiariausi mūsų krašto atvaizdai Švč. Mergelę Mariją pristato tylią ir švelnią, romiai palenkusią galvą arba motiniškai glaudžiančią kūdikį Jėzų. Litanijoje ji vadinama sostu, indu, skrynia, namais, bokštu, vartais ir dar rože, žvaigžde, paveikslu, paguoda, sveikata… Tokiu pat taikingu pasyvumu dvelkia ir beveik visi jos epitetai: tyriausioji, skaisčiausioji, nepalytėtoji, nesuteptoji, meilingoji, […]

Draugės. Kartonas, pastelė. 2019
Augame kartu, Prisikėlimo kelionė

Peilis. III pasakojimas. Rima Sadauskienė

*** Pratrepseno, prašnarėjo Kalėdos, su Vaikelio gimimu atnešusios keistą palengvėjimą, kad vėl galėsim bėgioti ir murdytis savo rutinoj, nebegalvodami apie visus artimuosius ir dovanas jiems, nes duoklė jau atiduota ir likęs laikas tik mūsų. Mūsų vienų. Dar nugriaudėjo naujametiniai fejerverkai, nieko labai nesujaudinę, nebent šunis ir kates, ir prasidėjo kiti […]

Evgenios Levin nuotrauka
Prisikėlimo kelionė

Metropolitas Antonijus iš Surožo. Apie viską keičiantį Prisikėlimą.

Visada nelengva kalbėti apie Prisikėlimą. Kur kas paprasčiau kalbėti apie kančią, apie Išganytojo gyvenimo tragediją, nes čia galime pasitelkti savo patirtį: mes žinome, kas yra mirtis, liga, skausmas, baimė, žiaurumas, pasiaukojimas, meilė, neapykanta, išdavystė, bailumas. Todėl, kai kalbame apie konkrečius įvykius Jėzaus gyvenime, galime remtis tuo, ką pažįstame. Mes smerkiame […]