Žyma: atodangos

Kunigo senjoro Eriko Leijerio atminimo lenta Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje, 2008 m. gruodžio 21 d.  Nuotrauka Kęstučio Puloko.
Atodangos

Gruodžio 31 d. istorijoje: mirė kun. Erikas Leijeris

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovas Erikas Leijeris 1951 m. gruodžio 31 d. Michailovkos lageryje (Krasnojarsko kr., Rusijoje) mirė Erikas Leijeris, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios senjoras ir Konsistorijos pirmininkas, Sibiro kankinys. Erikas Leijeris gimė 1906 m. sausio 18 d. Biržuose kietojo medžio meistro Martino ir Evelinos […]

Jono Užpurvio knygos „Trys kalbinės studijos“ 2016 m. leidimas
Atodangos

Gruodžio 12 d. istorijoje: gimė Jonas Užpurvis

Lietuvininkas Jonas Užpurvis   1891 m. gruodžio 12 d. Virkytuose (Saugų vls., Šilokarčemos aps.) gimė Jonas Užpurvis, pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas, poliglotas, spaudos bendradarbis, istorikas, kraštotyrininkas, filologas. Jonas Užpurvis (Johann Uszpurwies) augo gausioje pasiturinčių ūkininkų Martyno ir Anės (g. Juraitytės) Užpurvių šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Virkytuose. 1911 m. baigė […]

Lietuvių ir latvių gyvenamų teritorijų žemėlapis iš Mikelio Ašmio knygos „Land und Leute in Litauen“, 1918 m.
Atodangos

Gruodžio 6 d. istorijoje: gimė Mikelis Ašmys

Lietuvininkas Mikelis Ašmys 1891 m. gruodžio 6 d. Poviluose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.) gimė Mikelis Ašmys, visuomenės ir kultūros veikėjas, švietėjas, spaudos bendradarbis. Mikelis Ašmys (Michael Aschmies) augo pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1898–1905 m. lankė Kintų triklasę liaudies mokyklą. Dėl silpnos sveikatos tolesniems mokslams rengėsi privačiai, nuo 1905 m. rudens iki […]

Misionierius Erdmonas Švelnius su čiabuviais prie miško upelio apie 1894 m. Medžio raižinys iš kun. Willi’o Gründlerio knygos „Geschichte der Bawenda-Mission in Nord-Transvaal“ (Berlynas, 1897)
Atodangos

Gruodžio 2 d. istorijoje: gimė Erdmonas Švelnius

Misionierius Erdmonas Švelnius 1841 m. gruodžio 2 d. Liutkuose (Šakūnų vls., Šilokarčemos aps.) gimė Erdmonas Švelnius, evangelikų liuteronų misionierius Pietų Afrikoje, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos bendradarbis. Erdmonas Švelnius (Ertmons, Erdmann Schwellnus) gimė pasiturinčio ūkininko Jurgio ir Marinkės (g. Precaitės) Švelnių šeimoje, augo Šakūnų evangelikų liuteronų parapijai priklausiusiame Liutkų kaime (vok. […]

Vakarų Vokietijoje tuo metu leistas išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios laikraštis „Svečias“, 1959 m. Nr.5. Viršelio ir vinjetės autorius Algimantas Gintautas.
Atodangos

Gruodžio 1 d. istorijoje: mirė Fricas Šlenteris

Lietuvininkas Fricas Šlenteris   1986 m. gruodžio 1 d. Brėmene (Vakarų Vokietijoje) mirė Fricas Šlenteris, girininkas, muitinės tarnautojas, visuomenės, kultūros ir bažnyčios veikėjas, spaudos bendradarbis, redaktorius.  Fricas Šlenteris gimė 1905 m. rugsėjo 3 d. Šilgaliuose (Rukų vls., Tilžės aps.) gausioje geležinkelio tarnautojo Jurgio ir Anės (g. Sandavaitės) Šlenterių šeimoje, nuo […]

„Ryto“ spaustuvėje Klaipėdoje 1936 m. Jono Vanagaičio rūpesčiu išleistas Tilžės akto atminimo plakatas
Atodangos

Lapkričio 30-oji istorijoje: Tilžės akto diena

Lapkričio 30-oji –Tilžės akto diena   Lapkričio 30-ąją minime Tilžės akto dieną. 1918 m. lapkričio 11 d. Vokietijai pasirašius Kompjeno paliaubas, faktiškai baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. Siekiant pasinaudoti tautų apsisprendimo teise, imperijoms byrant, jau lapkričio 16 d. Tilžėje įvykęs lietuvininkų susirinkimas įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, netrukus pavadintą Mažosios Lietuvos tautine […]

Klaipėdos krašto gubernatorius Karolis Žalkauskas ir Endrius Borchertas (dešinėje) laivo denyje, 1926 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuotr.
Atodangos

Lapkričio 26 d. istorijoje: gimė Endrius Borchertas

Lietuvininkas Endrius Borchertas 1891 m. lapkričio 26 d. Tilžėje gimė Endrius Borchertas, verslininkas, visuomenės, kultūros, politikos ir valstybės veikėjas, Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas, krašto seimelio narys. Endrius Borchertas (Otto Heinrich Borchert) gimė batsiuvio Karolio ir Anos (g. Gerulytės) Borchertų šeimoje. Anksti liko našlaitis. Tėvams mirus, nuo 1898 m. augo pas […]

Kunigo Petro ir Matildos Drignaičių kapas Nogatuko kapinėse
Atodangos

Lapkričio 26 d. istorijoje: gimė kun. Petras Drignaitis

Išeivijos kunigas Petras Drignaitis 1871 m. lapkričio 26 d. Ožnugariuose (Batakių vls., Raseinių aps.) gimė Petras Drignaitis, evangelikų liuteronų kunigas, redaktorius, spaudos bendradarbis. Petras Drignaitis gimė Martyno ir Evos (g. Laučiutės) Drignaičių šeimoje (pagal senąjį kalendorių – lapkričio 14 d.; A.M. Žemaitaičio surastame bažnytinių knygų įraše gimimo data nurodyta lapkričio […]

Didysis Dzūkijos akmuo stūkso Vangelonių kaimo pietinėje dalyje. Akmuo tokį pavadinimą gavęs dėl savo dydžio, nes jo aukštis siekia 4 m, ilgis – 7,6 m, o plotis svyruoja nuo 4,5 iki 6 m. Žmonės pasakojo, kad du milžinai šį akmenį nešė, bet pagriuvo. Krisdamas akmuo giliai į žemę sulindo.
Atodangos

Lapkričio 21 d. istorijoje: mirė kun. Vilhelmas Banžėrius

Kunigas Vilhelmas Banžėrius 1981 m. lapkričio 21 d. Koršenbroiche (Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, VFR) mirė Vilhelmas Banžėrius, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis. Vilius Banžėrius (Wilhelm Banszerus) gimė 1909 m. sausio 12 d. Voveriškiuose (Agluonėnų vls., Klaipėdos aps.) gausioje ūkininkų Jurgio ir Marinkės (g. Jakumaitytės) Banžėrių šeimoje, buvo jauniausias vaikas. […]

Kun. Alfredo Franckaičio redaguoto Lietuvos vokiečių metraščio 1989 m. viršelis
Atodangos

Spalio 29 d. istorijoje: gimė kun. Alfredas Franckaitis

Kunigui, literatui Alfredui Franckaičiui sukaktų 100 metų   1921 m. spalio 29 d. Karaliaučiuje gimė Alfredas Franckaitis, evangelikų liuteronų kunigas, poetas, vertėjas, publicistas, visuomenės veikėjas. Alfredas Franckaitis (Alfred Franzkeit) gimė Gustavo ir Helenos Emos (g. Hakaitės) Franckaičių šeimoje. Dar kūdikystėje su tėvais iš Rytprūsių persikraustė į Kybartus, kur gyveno gausi […]

„Timeless Lithuania“ 1967 m. leidimas
Atodangos

Spalio 25 d. istorijoje: mirė kun. Ovenas Noremas

Nuoširdus Lietuvos bičiulis Ovenas Noremas 1981 m. spalio 25 d. Kosta Mesoje (Kalifornijoje, JAV) mirė dr. Ovenas Noremas, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, diplomatas, paskutinis JAV ambasadorius Lietuvoje iki sovietų okupacijos. Ovenas Noremas (Owen Joseph Christoffer Norem) gimė 1902 m. gegužės 23 d. Su Sityje, Ajovos valstijoje, iš Norvegijos kilusio […]

Atodangos

Rugsėjo 29 d. istorijoje: Servantesas, Skotland Jardas ir Miuncheno suokalbis

Tęsiame rubriką „Atodangos“, kurių tikslas – priminti bent kelis Lietuvai ar visai Europai svarbius istorinius įvykius, vykusius skirtingais laikotarpiais, bet kuriuos sieja tą pati diena kalendoriuje. 1547 m. gimė rašytojas Migelis Servantesas Rašytojas Migelis Servantesas, padovanojęs pasauliui Don Kichotą ir Sančą Pansą, gimė nedideliame Madrido provincijos miestelyje. Jis buvo ketvirtas […]