Žyma: atodangos

Klaipėdos krašto gubernatorius Karolis Žalkauskas ir Endrius Borchertas (dešinėje) laivo denyje, 1926 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuotr.
Atodangos

Lapkričio 26 d. istorijoje: gimė Endrius Borchertas

Lietuvininkas Endrius Borchertas 1891 m. lapkričio 26 d. Tilžėje gimė Endrius Borchertas, verslininkas, visuomenės, kultūros, politikos ir valstybės veikėjas, Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas, krašto seimelio narys. Endrius Borchertas (Otto Heinrich Borchert) gimė batsiuvio Karolio ir Anos (g. Gerulytės) Borchertų šeimoje. Anksti liko našlaitis. Tėvams mirus, nuo 1898 m. augo pas […]

Kunigo Petro ir Matildos Drignaičių kapas Nogatuko kapinėse
Atodangos

Lapkričio 26 d. istorijoje: gimė kun. Petras Drignaitis

Išeivijos kunigas Petras Drignaitis 1871 m. lapkričio 26 d. Ožnugariuose (Batakių vls., Raseinių aps.) gimė Petras Drignaitis, evangelikų liuteronų kunigas, redaktorius, spaudos bendradarbis. Petras Drignaitis gimė Martyno ir Evos (g. Laučiutės) Drignaičių šeimoje (pagal senąjį kalendorių – lapkričio 14 d.; A.M. Žemaitaičio surastame bažnytinių knygų įraše gimimo data nurodyta lapkričio […]

Didysis Dzūkijos akmuo stūkso Vangelonių kaimo pietinėje dalyje. Akmuo tokį pavadinimą gavęs dėl savo dydžio, nes jo aukštis siekia 4 m, ilgis – 7,6 m, o plotis svyruoja nuo 4,5 iki 6 m. Žmonės pasakojo, kad du milžinai šį akmenį nešė, bet pagriuvo. Krisdamas akmuo giliai į žemę sulindo.
Atodangos

Lapkričio 21 d. istorijoje: mirė kun. Vilhelmas Banžėrius

Kunigas Vilhelmas Banžėrius 1981 m. lapkričio 21 d. Koršenbroiche (Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, VFR) mirė Vilhelmas Banžėrius, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis. Vilius Banžėrius (Wilhelm Banszerus) gimė 1909 m. sausio 12 d. Voveriškiuose (Agluonėnų vls., Klaipėdos aps.) gausioje ūkininkų Jurgio ir Marinkės (g. Jakumaitytės) Banžėrių šeimoje, buvo jauniausias vaikas. […]

Kun. Alfredo Franckaičio redaguoto Lietuvos vokiečių metraščio 1989 m. viršelis
Atodangos

Spalio 29 d. istorijoje: gimė kun. Alfredas Franckaitis

Kunigui, literatui Alfredui Franckaičiui sukaktų 100 metų   1921 m. spalio 29 d. Karaliaučiuje gimė Alfredas Franckaitis, evangelikų liuteronų kunigas, poetas, vertėjas, publicistas, visuomenės veikėjas. Alfredas Franckaitis (Alfred Franzkeit) gimė Gustavo ir Helenos Emos (g. Hakaitės) Franckaičių šeimoje. Dar kūdikystėje su tėvais iš Rytprūsių persikraustė į Kybartus, kur gyveno gausi […]

„Timeless Lithuania“ 1967 m. leidimas
Atodangos

Spalio 25 d. istorijoje: mirė kun. Ovenas Noremas

Nuoširdus Lietuvos bičiulis Ovenas Noremas 1981 m. spalio 25 d. Kosta Mesoje (Kalifornijoje, JAV) mirė dr. Ovenas Noremas, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, diplomatas, paskutinis JAV ambasadorius Lietuvoje iki sovietų okupacijos. Ovenas Noremas (Owen Joseph Christoffer Norem) gimė 1902 m. gegužės 23 d. Su Sityje, Ajovos valstijoje, iš Norvegijos kilusio […]

Rugsėjo 29 d. istorijoje: Servantesas, Skotland Jardas ir Miuncheno suokalbis
Atodangos

Rugsėjo 29 d. istorijoje: Servantesas, Skotland Jardas ir Miuncheno suokalbis

Tęsiame rubriką „Atodangos“, kurių tikslas – priminti bent kelis Lietuvai ar visai Europai svarbius istorinius įvykius, vykusius skirtingais laikotarpiais, bet kuriuos sieja tą pati diena kalendoriuje. 1547 m. gimė rašytojas Migelis Servantesas Rašytojas Migelis Servantesas, padovanojęs pasauliui Don Kichotą ir Sančą Pansą, gimė nedideliame Madrido provincijos miestelyje. Jis buvo ketvirtas […]

Rugsėjo 28 d. istorijoje: Proletariato vienybė ir didžiausia katastrofa Baltijos jūroje
Atodangos

Rugsėjo 28 d. istorijoje: Proletariato vienybė ir didžiausia katastrofa Baltijos jūroje

Tęsiame rubriką „Atodangos“, kurių tikslas – priminti bent kelis Lietuvai ar visai Europai svarbius istorinius įvykius, vykusius skirtingais laikotarpiais, bet kuriuos sieja tą pati diena kalendoriuje. 1864 m. Buvo įsteigtas „Pirmasis internacionalas“ (oficialus pavadinimas – „Tarptautinė darbininkų draugija“) Tai buvo pirmoji istorijoje masinė darbininkų organizacija. Ji buvo įsteigta labiausiai industrializuotame […]

Ansas Lymantas jaunystėje. Autoportretas.
Atodangos

Rugsėjo 26 d. istorijoje: gimė Ansas Lymantas

Lietuvininkas Ansas Lymantas  1921 m. rugsėjo 26 d. Jonušuose (Dovilų vls., Klaipėdos aps.) gimė Ansas Lymantas, spaudos bendradarbis, dailininkas, redaktorius, išeivijos visuomenės veikėjas. Ansas Lymantas gimė Jurgio ir Anės (g. Kupšiūtės) Lymantų šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Smeltėje, mokslus tęsė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, čia grafikos ir dailės jaunuolį mokė Adomas […]

„Birutės“ draugijos nariai apie 1910 m.
Atodangos

Rugsėjo 25 d. istorijoje: gimė Kristupas Urėdaitis

Lietuvininkas Kristupas Urėdaitis  1871 m. rugsėjo 25 d. Mantvilaičiuose (Natkiškių vls., Tilžės aps.) gimė Kristupas Urėdaitis, prekybininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas. Kristupas Urėdaitis gimė pasiturinčių ūkininkų Kristupo ir Anės Urėdaičių šeimoje, kurioje augo su seserimi Marija ir broliu Jonu. Pradžios mokyklą lankė gretimuose Jonikaičiuose. Po 1890 m., […]

Šilėnų evangelikų liuteronų bažnyčia XX a. pirmoje pusėje
Atodangos

Rugsėjo 19 d. istorijoje: mirė kun. Zigfrydas Ostermejeris

Kunigas Zigfrydas Ostermejeris 1821 m. rugsėjo 19 d. Plyviškiuose (Vėluvos aps.) mirė Zigfrydas Ostermejeris, evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, lietuvių kalbos gynėjas. Zigfrydas Ostermejeris (Siegfried Ostermeyer) gimė 1759 m. spalio 23 d. Trempuose (Darkiemio aps.), buvo jauniausias vaikas kunigo Gotfrydo ir Onos Reginos (g. Kalau), Verdainės parapijos kunigo Fabijono Kalau […]

Rrugsėjo 17-oji istorijoje. Lietuva priimta į JTO
Atodangos

Rrugsėjo 17-oji istorijoje. Lietuva priimta į JTO

1991 m. rugsėjo 17 d. dar visiškai jauna ir nepriklausoma Lietuvos valstybė buvo priimta į stambiausią pasaulio valstybių susivienijimą – Jungtinių Tautų Organizaciją. Lietuviškas žodis, kuris dešimtmečiais buvo niekinamas ir ujamas, pirmą kartą nuskambėjo iš garbingiausios pasaulio tribūnos Jį visų Lietuvos žmonių vardu pasakė Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. Lietuva, Latvija, Estija […]

Kunigo Jurgio Macaičio leisto ir redaguoto laikraščio „Pasiuntinystės paslas“ 1919 m. lapkričio mėn., Nr.9 titulinis puslapis
Atodangos

Rugsėjo 15 d. istorijoje: mirė kun. Jurgis Macaitis

Kunigas Jurgis Macaitis 1931 m. rugsėjo 15 d. Maspete (Long Ailende, vakarinėje Niujorko dalyje Kvinse, JAV) mirė Jurgis Macaitis, liuteronų kunigas, spaudos bendradarbis, redaktorius. Jurgis Macaitis (Georg Matzat) gimė 1858 m. spalio 5 d. Viešvilėje (Ragainės aps.), čia lankė pradinę mokyklą. Vėliau gilinosi į Šventąjį Raštą aukštesniojoje mokykloje Berlyne. 1883 […]