Žyma: atodangos

Atodangos

Rugsėjo 28 d. istorijoje: Proletariato vienybė ir didžiausia katastrofa Baltijos jūroje

Tęsiame rubriką „Atodangos“, kurių tikslas – priminti bent kelis Lietuvai ar visai Europai svarbius istorinius įvykius, vykusius skirtingais laikotarpiais, bet kuriuos sieja tą pati diena kalendoriuje. 1864 m. Buvo įsteigtas „Pirmasis internacionalas“ (oficialus pavadinimas – „Tarptautinė darbininkų draugija“) Tai buvo pirmoji istorijoje masinė darbininkų organizacija. Ji buvo įsteigta labiausiai industrializuotame […]

Ansas Lymantas jaunystėje. Autoportretas.
Atodangos

Rugsėjo 26 d. istorijoje: gimė Ansas Lymantas

Lietuvininkas Ansas Lymantas  1921 m. rugsėjo 26 d. Jonušuose (Dovilų vls., Klaipėdos aps.) gimė Ansas Lymantas, spaudos bendradarbis, dailininkas, redaktorius, išeivijos visuomenės veikėjas. Ansas Lymantas gimė Jurgio ir Anės (g. Kupšiūtės) Lymantų šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Smeltėje, mokslus tęsė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, čia grafikos ir dailės jaunuolį mokė Adomas […]

„Birutės“ draugijos nariai apie 1910 m.
Atodangos

Rugsėjo 25 d. istorijoje: gimė Kristupas Urėdaitis

Lietuvininkas Kristupas Urėdaitis  1871 m. rugsėjo 25 d. Mantvilaičiuose (Natkiškių vls., Tilžės aps.) gimė Kristupas Urėdaitis, prekybininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas. Kristupas Urėdaitis gimė pasiturinčių ūkininkų Kristupo ir Anės Urėdaičių šeimoje, kurioje augo su seserimi Marija ir broliu Jonu. Pradžios mokyklą lankė gretimuose Jonikaičiuose. Po 1890 m., […]

Šilėnų evangelikų liuteronų bažnyčia XX a. pirmoje pusėje
Atodangos

Rugsėjo 19 d. istorijoje: mirė kun. Zigfrydas Ostermejeris

Kunigas Zigfrydas Ostermejeris 1821 m. rugsėjo 19 d. Plyviškiuose (Vėluvos aps.) mirė Zigfrydas Ostermejeris, evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, lietuvių kalbos gynėjas. Zigfrydas Ostermejeris (Siegfried Ostermeyer) gimė 1759 m. spalio 23 d. Trempuose (Darkiemio aps.), buvo jauniausias vaikas kunigo Gotfrydo ir Onos Reginos (g. Kalau), Verdainės parapijos kunigo Fabijono Kalau […]

Atodangos

Rrugsėjo 17-oji istorijoje. Lietuva priimta į JTO

1991 m. rugsėjo 17 d. dar visiškai jauna ir nepriklausoma Lietuvos valstybė buvo priimta į stambiausią pasaulio valstybių susivienijimą – Jungtinių Tautų Organizaciją. Lietuviškas žodis, kuris dešimtmečiais buvo niekinamas ir ujamas, pirmą kartą nuskambėjo iš garbingiausios pasaulio tribūnos Jį visų Lietuvos žmonių vardu pasakė Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. Lietuva, Latvija, Estija […]

Kunigo Jurgio Macaičio leisto ir redaguoto laikraščio „Pasiuntinystės paslas“ 1919 m. lapkričio mėn., Nr.9 titulinis puslapis
Atodangos

Rugsėjo 15 d. istorijoje: mirė kun. Jurgis Macaitis

Kunigas Jurgis Macaitis 1931 m. rugsėjo 15 d. Maspete (Long Ailende, vakarinėje Niujorko dalyje Kvinse, JAV) mirė Jurgis Macaitis, liuteronų kunigas, spaudos bendradarbis, redaktorius. Jurgis Macaitis (Georg Matzat) gimė 1858 m. spalio 5 d. Viešvilėje (Ragainės aps.), čia lankė pradinę mokyklą. Vėliau gilinosi į Šventąjį Raštą aukštesniojoje mokykloje Berlyne. 1883 […]

Rugsėjo 10 d. istorijoje: gimė Albertas Juška
Atodangos

Rugsėjo 10 d. istorijoje: gimė Albertas Juška

Doc. dr. Albertui Juškai sukaktų 90 1931 m. rugsėjo 10 d. Rimženčiuose (Naumiesčio vls., Tauragės aps.) gimė Albertas Juška, pedagogas, socialinių mokslų daktaras, spaudos bendradarbis, visuomenininkas, Mažosios Lietuvos bažnyčių ir mokyklų istorijos tyrėjas. Albertas Dovas Juška gimė Paprūsės lietuvininkų ūkininkų Kristupo ir Anės (g. Gocentaitės) Juškų šeimoje, kurioje augo su […]

Jono ir Marijos Vanagaičių perlaidojimas Bitėnų evangelikų liuteronų kapinėse 2009 m. rugsėjo 19 d.
Atodangos

Rugsėjo 9 d. istorijoje: mirė Jonas Vanagaitis

Lietuvininkas Jonas Vanagaitis    1946 m. rugsėjo 9 d. Kaselyje (Heseno žemėje, Vokietijoje) mirė Jonas Vanagaitis, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, Tilžės akto signataras. Jonas Vanagaitis gimė 1869 m. rugsėjo 23 d. Pabudupiuose (Kakšių vls., Ragainės aps.) ūkininkų Jono ir Marijos (g. Garnytės) Vanagaičių šeimoje. Veikiausiai […]

Bikuškio dvaras šiandien
Atodangos

Rugsėjo 2 d. istorijoje: gimė Stefanija Jablonskienė

Lietuvių literatūros vertėja Stefanija Jablonskienė  1861 m. rugsėjo 2 d. Bikuškio dvare (Sudeikių apyl., Vilkmergės aps.; dabartiniame Utenos r.) gimė Stefanija Strazdaitė-Jablonskienė, visuomenės veikėja, literatė, vertėja. Stefanija Strazdaitė (Stefania Drozdowska) liuteroniškoje dvarininkų Julijono ir Kamilės (g. Denks) Strazdų šeimoje augo su seserimi dvyne Marija ir vyresne seserimi Ana Alina. Tėvas, […]

Kenotafas Tilžės Akto signataro Enzio Jogomasto ir jo šeimos atminimui Bitėnų kapinėse, 2019 m. Nuotrauka Ernesto Lukoševičiaus.
Atodangos

Rrugpjūčio 23 d. istorijoje: mirė Enzys Jagomastas

Lietuvininkas Enzys Jagomastas 1941 m. rugpjūčio 23 d. Aukštuosiuose Paneriuose prie Vilniaus kartu su šeima buvo nužudytas Enzys Jagomastas, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas, spaustuvininkas ir leidėjas, spaudos bendradarbis, bibliofilas, Tilžės akto signataras. Enzys Jagomastas gimė 1870 m. kovo 22 d. Lumpėnuose (Tilžės aps.) gausioje ūkininkų Martyno ir […]

Endrikio ir Marijos Šadagių kapai  Lankupių kapinėse, 2013 m.
Atodangos

Rugpjūčio 11 d. istorijoje: mirė Endrikis Šadagys

Lietuvininkas Endrikis Šadagys 1911 m. rugpjūčio 11 d. Lankupiuose (Venckų vls., Klaipėdos aps.) mirė Endrikis Šadagys, laiškanešys, spaudos bendradarbis, literatas, visuomenės veikėjas. Endrikis Šadagys gimė 1867 m. gruodžio 10 d. Uogaliuose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.) smulkių ūkininkų Adomo ir Evės (g. Plėvytės) Šadagių šeimoje. Tėvams apsigyvenus Suvernuose, Endrikis Šadagys lankė […]

Jokūbas Stikliorius apie 1920 m.
Atodangos

Liepos 25-oji istorijoje. Lietuvininkas Jokūbas Stikliorius

1871 m. liepos 25 d. Kaušeliuose (Puknių vls., Ragainės aps.) gimė Jokūbas Stikliorius, mokytojas, kariškis, visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos bendradarbis, redaktorius, spaustuvininkas. Jokūbas Stikliorius (Stiklorius, Stiglorus) nuo ankstyvos jaunystės įsitraukė į lietuvišką veiklą. Mokydamasis Ragainės mokytojų seminarijoje, su bendraminčiais 1890 m. įkūrė lietuvišką draugiją „Rambynas“, dalyvavo Tilžėje 1885 m. […]