Žyma: atodangos

Žibų (Šilutės) katalikų bažnyčia ir našlaičių namai XX a. pradžioje
Atodangos

Gegužės 28 d. istorijoje: prieš 50 metų mirė kun. Francas Šachtas

Šilutės katalikų kunigas Francas Šachtas 1971 m. gegužės 28 d. Štaufene (Badeno-Viurtembergo žemėje, VFR) mirė Francas Šachtas, ilgametis Šilutės katalikų parapijos kunigas, visuomenės veikėjas. Francas Šachtas (Franz Schacht) gimė 1883 m. balandžio 26 d. Rosenbeke, netoli Gutštato (Heilsbergo aps.; dab. Różyn, netoli Dobre Miasto, Varmijos Mozūrų vaivadija, Lenkija), buvo vyriausias […]

Ragainės evangelikų liuteronų bažnyčia XX a. pradžioje. Šioje bažnyčioje nuo 1549 m. kovo 18 d. kunigavo Martynas Mažvydas (1520–1563)
Atodangos

Gegužės 22 d. istorijoje: mirė kun. Karolis Eduardas Cygleris

Mažosios Lietuvos kunigas Karolis Eduardas Cygleris  1881 m. gegužės 22 d. Ragainėje mirė Karolis Eduardas Cygleris, evangelikų liuteronų kunigas, superintendentas, lietuviškos raštijos rengėjas, leksikografas, vertėjas, lietuviškų knygų platintojas.  Karolis Eduardas Cygleris (Carl Eduard Ziegler) gimė 1798 m. spalio 6 d. Kretingalėje (Klaipėdos aps.), buvo jauniausias sūnus Kretingalės evangelikų liuteronų parapijos kunigo Johano Gotfrydo […]

Kunigo Jono Paupero laidotuvės Čikagos Betanijos kapinėse
Atodangos

Gegužės 22 d. istorijoje: mirė kun. Jonas Pauperas

Pirmasis išeivijos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovas Jonas Pauperas 1971 m. gegužės 22 d. Čikagoje, JAV, mirė Jonas Pauperas, evangelikų liuteronų kunigas, spaudos bendradarbis, dėstytojas, visuomenės veikėjas, pirmasis išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios senjoras. Jonas Pauperas (Janis Paupers) gimė 1905 m. gegužės 10 d. Plikių parapijos Sėlinų kaime (Klaipėdos aps.) ūkininkų […]

Lietuvos karo aviacijos lakūnas Erikas Mačkus lėktuve Letov Š-20. Lietuvos aviacijos muziejaus rinkinio nuotrauka.
Atodangos

Gegužės 16 d. istorijoje: žuvo karo lakūnas Erikas Mačkus

1931 m. gegužės 16 d. ties Skriaudžiais, netoli Veiverių (Marijampolės aps.), pilotuodamas vienvietį naikintuvą, žuvo aviacijos leitenantas Erikas Mačkus, Lietuvos kariuomenės savanoris, pirmasis iš Klaipėdos krašto kilęs Lietuvos karo aviacijos lakūnas. Erikas Mačkus (Erich Matschkus) gimė 1903 m. sausio 26 d. Stučiuose (Gelžinių vls., Klaipėdos aps.) gausioje ūkininkų Mikelio ir […]

Viliaus Endriukaičio rūpesčiu Liubeko Forverko kapinėse pastatytas obeliskas, kuriame įamžintos 1945–1948 m. Liubeke mirusių lietuvių bendruomenės narių pavardės
Atodangos

Gegužės 12 d. istorijoje: mirė Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas Vilius Endrikaitis

1981 m. gegužės 12 d. Liubeke (Šlėzvigo-Holšteino žemėje, Vokietijoje) mirė Vilius Endrikaitis, girininkas, muitininkas, spaudos bendradarbis, Mažosios Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjas. Gimė Vilius Endrikaitis 1890 m. gegužės 5 d. Stankiškiuose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.). Mokslus pradėjęs gimtųjų Stankiškių pradžios mokykloje, aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto lietuviškų jaunimo organizacijų veikloje, priklausė […]

Skelbimas, raginantis balsuoti už Joną Smalakį 1893 m. Prūsijos Landtago rinkimuose
Atodangos

Gegužės 8 d. istorijoje: mirė Mažosios Lietuvos kultūros, visuomenės ir politikos veikėjas Jonas Smalakys

Prieš 120 metų mirė Vokietijos Reichstago deputatas Jonas Smalakys 1901 m. gegužės 8 d. Tilžėje mirė Jonas Smalakys, Reichstago narys, pirmasis Vokietijos parlamento deputatas lietuvis, keliautojas, Mažosios Lietuvos kultūros, visuomenės ir politikos veikėjas. Jonas Smalakys gimė 1835 m. birželio 7 d. Didžiuosiuose Trumpaičiuose (Sausininkų vls., Pakalnės aps.) stambaus ūkininko, dvarininko […]

Be kategorijos

Gegužės 8-oji diena istorijoje. Giljotina užbaigia didžio mokslininko gyvenimą

Prancūzų mokslininkas Antuanas Loranas de Lavuazjė buvo giljotinuotas 1794 m. gegužės  8 d. Teigiama, jog teisėjas apeliuojantiems į mokslininko talentą atsakė, jog „Respublikai nereikia nei mokslininkų, nei chemikų“.  Visai kitaip reagavo egzekucijos liudininkas Lagranžas, kuris, istorikų tvirtinimu, pasakė: „užteko akimirkos nukirsti galvai, bet prireiks šimtmečių, kol tokia išmintinga galva vėl […]

Viliaus Kučiaus redaguoto „Konservatyvų draugystės laiško“ titulinis puslapis 1918 m. lapkričio 15 d.
Atodangos

Gegužės 7 d. istorijoje: gimė mokytojas ir redaktorius Vilius Kučius

Mokytojas ir redaktorius Vilius Kučius 1861 m. gegužės 7 d. Dercekliuose (Priekulės vls., Klaipėdos aps.) gimė Vilius Kučius, mokytojas, tautosakos rinkėjas, vertėjas, spaudos bendradarbis, redaktorius. Vilius Kučius (Wilhelm Kuczus) augo gausioje Viliaus Frydricho ir Anės (g. Grigolaitytės) Kučių šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Priekulėje, vėliau mokėsi Klaipėdoje. 1881 m. baigė Karalienės […]

Atodangos

Gegužės 5-oji istorijoje. Fiodoras Dostojevskis kalėjime

1849 m. gegužės 5 dieną vienas talentingiausių visų laikų Rusjos rašytojų Fiodoras Dostojevskis, kartu su kitais revoliucionierių ratelio nariais, po provokatoriaus įskundimo buvo suimtas ir įkalintas Petropavlovsko tvirtovėje esančiame kalėjime. Pradžioje niekas nesitikėjo labai griežto nuosprendžio, nes carinė valdžia suprato, kad tai veikiau plepių, o ne tikrų teroristų sambūris. Tačiau […]

Atodangos

Balandžio 30 d. istorijoje. Impresionistas Eduardas Manė

1883 m. balandžio 30 d. mirė prancūzų tapytojas ir vienas įtakingiausių impresionizmo atstovų Eduardas Manė. Būsimas dailininkas gimė 1832 m. sausio 23 d. Paryžiuje, turtingoje šeimoje. Jo tėvas dirbo Teisingumo ministerijoje, o mama buvo švedų sosto įpėdinio krikšto dukra. Tai leido Eduardui gauti gerą išsilavinimą. Tiesa, tėvams teko nusivilti, kai […]

Atodangos

Balandžio 28 d.  istorijoje. Penktasis JAV Prezidentas

1758 m.  balandžio 28 d. škotų kilmės plantatoriaus šeimoje šiaurės rytų Virdžinijoje gimė James Monroe, teisininkas, penktasis JAV prezidentas. Savanoriu prisijungė prie Kontinentinės armijos, kuri kovojo prieš Jungtinės Karlaystės dalinius JAV Nepriklausomybės kare. Paskui studijavo teisę bei vėliau dirbo Kontinentiniame kongrese. Buvo antifederalistas ir ginčijosi, kad Konstitucijos projektas suteikia pernelyg daug […]

Mažosios Lietuvos atstovai Lietuvos Valstybės Taryboje (iš kairės) Kristupas Lekšas, Martynas Jankus ir Jurgis Strėkys, 1920 m.
Atodangos

Balandžio 27-oji istorijoje: gimė valstybininkas ir Dievo žodžio sakytojas Jurgis Strėkys

Valstybininkas ir Dievo žodžio sakytojas Jurgis Strėkys  1861 m. balandžio 27 d. Kekersuose (Katyčių vls., Tilžės aps.) gimė Jurgis Strėkys, ūkininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Dievo žodžio sakytojas. Jurgis Strėkys augo ūkininkų, surinkimininkų Anusio ir Anės (g. Krepštekytės) Strėkių šeimoje. Pradžios mokyklą veikiausiai lankė […]