Mūsų internetinis leidinys gavo dokumentą ir reikalavimą jį paskelbti. Vykdome šį reikalavimą.

Visuomenės Informavimo etikos komisijos sprendimas

Dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimą

2017 m. balandzio 26 d. Nr. EKS-26/17 Vilnius

Visuomenès informavimo etikos komisija (toliau — Komisija) n u s t a t ė:

Lietuvos Respublikos Seimo (toliau — Seimas) interneto svetaineje viešai skelbiamais duomenimis publikacijų portale 8diena.lt autorius ir zurnalo „Kelioné“ redaktorius Andrius Navickas yra Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio padèjéjas. Komisijai pateiktuose paaiskinimuose Andrius Navickas nurodė, jog portalas 8diena.lt remiasi savanorystés ir dalijimosi kiiryba principais, portale yra tik vienas etatinis darbuotojas — portalo redaktorius Gediminas Kajènas. Andrius Navickas taip pat pažymèjo, jog savo publikacijq portale 8diena.lt nepristato kaip zurnalistinio darbo vaisiaus, bet tik karp filosofo, analizuojančio  įvairias gyvenimo sritis, apmqstymus ir nera susaistytas su portalu jokia darbine sutartimi.

Paaiskinimą dèl užimamų žurnalo „Kelionè“ redaktoriaus pareigų Andrius Navickas Komisijai nepateikè.

Komisija k o n s t a t u o j a:

Pagal Lietuvos visuomenés informavimo etikos kodekso (toliau — Kodeksas) 23 straipsnį zurnalistai, vykdydami savo profesinp veiklq, neturi teises prisiimti jokia kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengéjui ir skleidèjui. Žurnalisto profesinè veikla nesuderinama su darbu valstybès ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Pagal Lietuvos Respublikos visuomenès informavimo įstatymo (toliau — Įstatymas) nuostatas zurnalas „Kelionè“ laikyiinas visuomenés informavimo priemone, o jo redakcija – viešosios informacijos rengèju. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 89 dalį, žurnalistas — fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengéjui ir (ar) skleidèjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra zurnalistų profesinės organizacijos narys.

Andrius Navickas reguliariai skelbia publikacijas portale 8diena.lt, todèl darytina išvada, jog jį su siuo portalu sieja tam tikri susitarimai. Įstatymas nenumato privalomos sutarties tarp žurnalisto ir viesosios informacijos rengéjo ir (ar) skleidèjo formos, todèl Andrius Navickas, reguliariai skelbdamas savo parengtas publikacijas portale 8diena.lt, laikytinas šio portalo žurnalistu. Pažymètina, jog žurnalo redaktorius redaguoja žurnale skelbiamą informaciją ir (ar) priima galutin{ sprendimq dèl jos paskelbimo,rengia medziagq viesosios informacijos rengèjui, todèl Įstatymo prasme jis tarp pat yra laikytinas žurnalistu ir jam taikytini visi Kodekso zurnalistams keliami reikalavimai.

Kodekso 23 straipsnio pažeidimo pripažinimui pakanka fakto, jog žurnalistas, vykdydamas savo profesinę veiklą, tuo pačiu metu dirba valstybès arba vietos valdžios institucijoje, dalyvauja kurios nors politinés partijos veikloje, konstatavimo, nepriklausomai   nuo šio žurnalisto renkamos ir rengiamos informacijos pobūdžio.

Andrius Navickas yra žurnalo „Kelionè“ redaktorius bei portalo 8diena.lt  žurnalistas ir tuo pačiu metu — Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio padėjėjas, todėl darytina išvada, jog tokiais savo veiksmais jis pažeidžia Kodekso 23 straipsnio reikalavimus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Zin., 1996, Nr.71- 1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 46′ straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi, Komisija n u s p r e n dė

  1. Pripazinti, jog Andrius Navickas, būdamas žurnalo „Kelionè“ redaktoriumi bei portalo lt žurnalistu ir tuo pačiu metu — Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio padèjéju, pažeidė Lietuvos visuomenés informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisès prisiimti jokia kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengèjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybés ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.
  2. Įpareigoti Všį „Astuntoji diena“ paskelbti šį sprendimą portale 8diena,lt.

 

One Comment

  1. Klaidas issitaisykite, hm, hm…

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *