1986 m. kovo 12 d. Vakarų Vokietijoje Celės miesto ligoninėje, Žemutinėje Saksonijoje, mirė dr. Gustavas Vagneris, iš Lietuvos kilęs evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, spaudos bendradarbis.

Gustavas Vagneris buvo gimęs 1907 m. rugsėjo 2 d. Mickuose (Griškabūdžio vls., Šakių aps.). Baigęs Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje, 1928 m. įstojo į Lietuvos universitetą Kaune. 1933 m. baigęs VDU Evangelikų teologijos fakultetą (studijavo ir humanitarinius mokslus), ėjo kunigo padėjėjo pareigas Kaune, Marijampolėje, Virbalyje, Žeimelyje, Pakruojyje.

1934 m. kelis mėnesius tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1935 m. Šiauliuose Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios latvių sinodo buvo ordinuotas vikaru. 1935–1939 m. dirbo Pagėgių K. Donelaičio gimnazijos tikybos mokytoju, sekmadieniais retkarčiais aptarnaudavo Žemaičių Naumiesčio, o kai kada ir Raseinių evangelikų liuteronų parapijas. 1940 m. Vilniaus universitete baigė germanistikos studijas.

1941 m. pradžioje iš sovietų okupuotos Lietuvos pasitraukė į Vokietiją, kunigavo repatriantų stovyklose, 1943 m. Karaliaučiaus universitete apsigynė filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1945 m. gruodžio pabaigos iki pensijos 1973 m. kunigavo Hagene (Vestfalijoje).

Išėjęs į pensiją, rašė mokslinius ir istorinius darbus apie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią metraščiui „Kirche im Osten“, bendradarbiavo Vokietijoje gyvenančių Lietuvos vokiečių laikraštyje „Die Raute“ – „Rūta“, palaikė glaudžius ryšius su išeivijos ir Lietuvos evangelikų liuteronų bei evangelikų reformatų bažnyčių vadovybe.

Kelis kartus kaip turistas lankėsi Lietuvoje, susitiko su studijų laikų draugais. Gyveno Vycėje (Wietze), Celės apskrityje, Žemutinėje Saksonijoje, palaidotas Vycės miestelio miško kapinėse.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *