Baigiantis vasarai skaitytojus pasiekė trečiasis šių metų žurnalo „Kelionė“ numeris, kviečiantis leistis į nenuspėjamą temų bei vaizdų pasaulį, kuriame rasite ne tik „patogių ir gražių“ tekstų, bet ir tokių, kurie gal privers krūptelėti, susimąstyti, į kai ką pažvelgti kitaip.

Žurnalą pasklaidyti galite ČIA

Apie dvasinį augimą, kuris neįmanomas be pasitikėjimo ir rizikos savo tekste kalba A. Tkačenka. Pasak autoriaus, mes „neretai bijome dvasinio augimo, nes šiuo metu gyvename ramų, harmoningą gyvenimą, kurio nenorime prarasti“. Tačiau argi ne kančia bei nelaimės mus moko pasitikėjimo, kada „žengdami į išbandymus, įveikdami nežinomybės baimę, mes staiga pajuntame, kaip rūpestingai Jis mus saugo <…>. Tai yra krikščionio gyvenimas tikėjimu“. Kun. Kęstutis Dvareckas savo straipsnyje „Apie mūsų širdies sodą ir piktžoles“ apmąsto septynias didžiąsias mūsų ydas – puikybę, gobšumą, gašlumą, rūstumą, pavydą, nesaikingumą, tingumą, – kurios atkakliai tūno slapčiausiose širdžių kertelėse, laukdamos progos suvešėti. Dominikonas kun. Bernardas Verbickas tekste „Katalikiškoji atvertis“ kalba apie atsivėrimą kitiems, kitokiems. Čia vėl iškyla patogaus dvasinio gyvenimo tema. Pasak autoriaus, „katalikas nėra žmogus, kuris, prisirišęs prie savo supratimo, bijo prarasti kažkokią, jam pačiam aiškią tiesą. Priešingai – tai žmogus, ieškantis ne skirtumų, bet bendrumų ir turinis atvertį Tiesai, kuri visada yra daugiau ir plačiau, negu mes suprantame ir manomės žiną“.

Rubrikoje „Asmenybė“ – du susitikimai su dvasininkais. Vienas jų – su Kėdainiuose gyvenančiu ir dirbančiu liuteronų kunigu Arvydu Malinausku. Tai pokalbis apie gyvenimo ir tikėjimo kelią, 500 metų sukaktį mininčią Reformaciją, šiandienos rūpesčius bei dovanas. Antrasis susitikimas – su kunigu Egidijumi Kazlausku, nuolat į priekį besiveržiančiu ir naujomis idėjomis žaižaruojančiu žmogumi.

Šiame žurnalo numeryje skaitytojai ras fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus 20 fotografijų pasakojimą apie Lietuvą. Kaip teigia menininkas, per pastaruosius ketverius metus parengęs keturis albumus apie skirtingus Lietuvos regionus, „keliaudamas po Lietuvą ir fotografuodamas supratau, kad čia ir telpa visas pasaulis. Man nebereikia nei Niujorko, nei Maskvos, nes viskas yra čia. Margionyse ar Lukšiuose aš atrandu gyvenimą, kuris savo turiniu užpildo viską aplinkui…“

Rubrikoje „Sielogyda“ – pokalbis su dvasininku ir psichologu Andrejumi Lorgusu, pavadintas „Bažnyčia – ne vien ligoninė“. Čia kalbamasi apie tai, koks yra Bažnyčios santykis su psichologija, kaip atskirti psichologines ir dvasines problemas, ar tikintieji mažiau linkę į neurozes ir kt. Šioje rubrikoje taip pat rasite Adam‘o J. Kurto aštuonis patarimus, kaip būti laimingesniems bei Juozapos Živilės Mieliauskaitės SF tekstą „Apie savivertę (arba jos nebuvimą)“.

Rubrikoje „Šeima“ detaliai aptariama šv. Jono Auksaburnio mintis „Paversk savo namus dangiška buveine“. Straipsnyje „Meilės vergai“ – psichologų pamąstymai apie dvi skirtingas meiles – brandžią, kuri leidžia mylimiesiems būti vienam su kitu tikriems, ir nebrandžią, arba „priklausomybe paremtus santykius“, kai gyvenimas paverčiamas kova, kurioje nebūna nugalėtojų. Artėjant naujiems mokslo metams – aktualus tekstas „Ugdymas pasibaigia, tėvai lieka“. Turbūt ne vienoje šeimoje kilo klausimas – kaip išauginti išsilavinusį vaiką, kai mūsų Švietimo sistema – amžinoje krizėje? Pasak šio teksto autorių, ugdymo krizė yra gerai, nes sugrąžina šeimai jos vietą vaiko auklėjimo ir mokymo(si) procese.

Pranciškono kun. Juliaus Sasnausko veikla gerokai peržengia bažnyčios zakristijos slenkstį. Gal todėl jis – vienas labiausiai atpažįstamų šiandienos dvasininkų. Šį kartą siūlome pokalbį apie Poeziją, žodžio grožį bei jėgą, Šventojo rašto poetiką, pamokslų vertę šiandien, paties Juliaus poetinius bandymus bei knygas, kurios prikelia gyvenimui. „Didžiausias kino stebuklas įvyksta žiūrint filmą“ – teigia kino montuotojas Danielius Kokanauskis, dirbęs su tokiais režisieriais kaip Šarūnas Bartas, Audrius Stonys, Sergejus Loznica. Pokalbis apie montažo stebuklą, šio amato tradicijas Lietuvoje, kūrybą ir rutiną, santykius su režisieriais, išskirtinį braižą ir meilę kinui.

Šių metų rugsėjo 21 d. sukanka metai nuo filosofo, publicisto, įtakingo intelektualo ir puikaus žmogaus Leonido Donskio mirties. Jo atminimui skirtoje publikacijoje – keletas filosofo minčių bei portretų.

Rubrikoje „Tikėjimo vartai“ – dėmesys rašytojui, krikščionių mąstytojui C. S. Lewisui. Alister McGrath straipsnyje „C. S. Lewisas ir tikėjimo gyvenimas“ aptariama plati rašytojo kūrybos amplitudė, jo idėjos bei vizijos. Po šio teksto seka paties C. S. Lewiso straipsnis „Šlovės svoris“, kuriame autorius kalba apie pažadą, skirtą tiems, kurie atsižada savęs, ima savo kryžių ir seka Kristumi.

Apie šlovę, tik jau kiek kitokiu kampu, rašo lenkų filosofas Leszekas Kolakowskis. Dalia Bukontienė dalijasi savo piligrimystės patirtimi po Ispaniją, keliaujant Kryžiaus Jono ir Jėzaus Teresės takais. Dailininkas Vaidotas Kvašys pateikia 51 Psalmės iliustraciją, o popiežius Pranciškus siūlo paprastą „Penkių pirštų maldą“.

Linkime prasmingų atradimų šioje Kelionėje.

Daugiau apie žurnalą ir kur įsigyti rasite ČIA

Comments are closed.