Visi skundžiasi pinigų trūkumu, ir niekas nesiskundžia proto trūkumu.

Geriausiai vaikus mokame auklėti tol, kol jų neturime.

Geriau mirti iš juoko nei iš baimės.

Patirtis – tai žodis, kuriuo žmonės apibūdina savo klaidas.

Žili plaukai – tai senatvės, o ne išminties požymis.

Sendamas žmogus pradeda matyti prasčiau, bet daugiau.

Viešpatie, padėk man atsistoti ant kojų, nukristi galiu ir pats.

Kai nėra, kas veikti, imamasi didžių darbų.

Rinkdamasis iš dviejų blogybių, pesimistas pasirenka jas abi.

Galbūt kiaušiniai ir daug protingesni už vištas, tačiau jie labai greitai genda.

Vyrai kur kas daugiau nuveiktų, jei moterys kur kas mažiau kalbėtų.

Gerai tylėti sunkiau, nei gerai kalbėti.

Prasta žmona blogiau nei prastas oras. Pastarasis atgina į namus, o ji išgina iš jų.

Pasaulis sunyks ne dėl to, jog per daug žmonių, bet todėl, kad pernelyg daug nežmoniškumo.

Kurčias girdėjo, kaip nebylys pasakojo apie tai, jog aklas matė, kaip šlubas labai greitai bėgo.

Dievas gina neturtinguosius. Bent jau nuo daug pinigų kainuojančių nuodėmių.

Jei labdara nieko nekainuotų, visi būtume filantropai.

Paradoksalu. Kai senmergė išteka, ji tuoj pat virsta jaunamarte.

Tėvai moko vaikus kalbėti, o pastarieji moko tėvus tylėti.

Nebūk saldus, nes būsi suvalgytas. Nebūk kartus, nes tave išspjaus.

Svečias kaip žuvis, po kurio laiko pradeda skleisti nemalonų kvapą.

Žmogus turi gyventi bent jau iš smalsumo.

Ne tiek gerai su pinigais, kiek blogai be jų.

Jei problemą galima išspręsti pinigais, tai ne problema, bet išlaidos.

Dievas davė žmogui dvi ausis ir tik vieną burną, kad jis daugiau klausytų ir mažiau kalbėtų.

Tegu gelbėja tave Dievas nuo bjaurių moterų, nuo simpatiškų gelbėkis pats.

Iš knygos „Mozaika“

One Comment