Kunigas Jurgis Gunga

Kun. Jurgis Gunga

1991 m. liepos 4 d. Lipštato vakariniame priemiestyje Beninghauzene (Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija) mirė Jurgis Gunga, evangelikų liuteronų kunigas, dekanas, ligoninės kapelionas, Mažosios Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjas.

Jurgis Gunga gimė 1912 m. gegužės 14 d. Smilgynuose (Sėlinų vls., Klaipėdos aps.) gausioje ūkininkų Jono ir Barbės (g. Žviliūtės) Gungų šeimoje. Baigęs kaimo pradžios mokyklą, šešerius metus lankė Klaipėdos lietuvišką gimnaziją (1930 m. pavadintą Vytauto Didžiojo vardu). 1932 m. balandžio 4 d. buvo išrinktas į Klaipėdoje nuo 1928 m. veikusios Jaunųjų sandoros sąjungos tvarkomąjį komitetą. Brandos atestatą gavo 1934 m. Klaipėdos Luizės gimnazijoje.

Kun. Jurgio Gungos tėvų kapas Vokietijoje

Tais pačiais metais pradėjo studijuoti VDU Evangelikų teologijos fakultete Kaune, buvo išrinktas studentų draugijos „Mažoji Lietuva“ pirmininku. 1935 m. gavęs stipendiją, teologijos studijas Jurgis Gunga tęsė Bazelio universitete Šveicarijoje. 1939 m. tikėjosi jas baigti Karaliaučiaus universitete (VDU Evangelikų teologijos fakulteto veikla 1936 m. rudenį buvo sustabdyta), tačiau Karaliaučiaus universitetui nesutikus įskaityti ankstesnįjį teologijos studijų Kaune ir Bazelyje laikotarpį, Karaliaučiaus universitete dvejus metus studijavo mediciną.

Grupė evangelikų liuteronų kunigų 1976 m. sausio 8–11 d. Bad Godesberge vykusiame Vakarų Vokietijoje gyvenusių iš Lietuvos kilusių evangelikų kunigų susitikime. Iš kairės pirmoje eilėje Martynas Klumbys, dr. Gustavas Vagneris, Mikas Klumbys, Fricas Skėrys, antroje eilėje Jazepas Urdzė ir Jurgis Gunga.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Jurgis Gunga rūpinosi Getingeno Luettich kareivinėse prisiglaudusių lietuvių evangelikų sielovada, vadovavo sekmadieninei mokyklėlei. Getingeno universitetui pripažinus ankstesnes teologijos studijas, jas dvejus metus tęsė šiame universitete. Jį baigęs, 1947 m. Jurgis Gunga buvo ordinuotas Vestfalijos evangelikų liuteronų bažnyčioje ir iki pensijos 1977 m. tarnavo Lipštato Beninghauzeno (Lippstadt-Benninghausen) parapijos, kurioje dvasinę tarnystę tęsė iki 1983 m., kunigu ir miesto ligoninės kapelionu.

Lipštato evangelikų liuteronų dvimėnesinio informacinio biuletenio „… im Blick“2018 m. vasario-kovo numerio viršelis. Leidinyje bendradarbiauja kunigo Jurgio Gungos vyresnysis sūnus, medicinos mokslų daktaras, psichiatrijos ir psichoterapijos specialistas, buvęs ilgametis Lipštato klinikų vyr. gydytojas Martinas Gunga, jaunystėje taip pat studijavęs teologiją ir kelerius metus dirbęs ligoninės sielovadininku.

Šioje ligoninėje gydytoja iki mirties dirbo jo žmona Eleonore (g. Zillmer, 1922–1986), su kuria susilaukė sūnų Martino ir Hanso Christiano bei dukters Ulrikės (pastaroji taipogi pasuks kunigystės keliu). 1975 m. kunigas Jurgis Gunga buvo paskirtas dekanu.

Kunigas Jurgis Gunga stengėsi savo parapijoje sutelkti Beninghauzene, Eikelborne ir aplinkinėse vietovėse atsidūrusius pabėgėlius iš okupuotos tėvynės, palaikė ryšius su Vokietijoje įsikūrusiais kolegomis iš Lietuvos, bendradarbiavo Čikagoje leidžiamame išeivijos laikraštyje „Evangelijos žodis“.

Sulaukęs septyniasdešimt devynerių, kunigas Jurgis Gunga netikėtai mirė savo bute Beninghauzene 1991 m. liepos 4 d., palaidotas šalia žmonos liepos 9 d. Beninghauzeno kapinėse.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *