Naujausi straipsniai

Žurnalistas Mikas Otonas Gudaitis
Atodangos

Žurnalistas Mikas Otonas Gudaitis

1880 m. spalio 14 d. Trakininkuose (Lumpėnų vls., Tilžės aps.) gimė Mikas Otonas Gudaitis, žurnalistas, literatas, leidėjas, visuomenininkas. Pradžios mokyklą Mikas Otonas Gudaitis veikiausiai lankė gimtuosiuose Trakininkuose, vėliau mokėsi Tilžėje, lankė Tilžės ir Karaliaučiaus prekybos mokyklas. Iki Pirmojo pasaulinio karo vertėsi prekyba, aktyviai dalyvavo Tilžėje veikusių lietuviškų organizacijų veikloje, priklausė […]

Apie asmenybių tipus: kuo ekstravertai skiriasi nuo intravertų?
Augame kartu

Apie asmenybių tipus: kuo ekstravertai skiriasi nuo intravertų?

Kiekvienas žmogus skirtingas. Tačiau tarp mūsų esame bendrumų. Atsižvelgiant į tai, kaip elgiamės tam tikrose situacijose, bendraujame, komunikuojame ir pan., esama daugybės teorijų apie asmenybių tipus. Viena populiariausių – kad visus žmones galima suskirstyti į intravertus arba ekstravertus. Kas lemia patekimą į vieną ar kitą grupę, kiek svarbi genetika? O […]

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas
Atodangos

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas

Prieš 50 metų, 1970-ųjų spalio 14 d., sulaukęs vos dvidešimt trijų metų, Vilniuje mirė poetas, dramaturgas, dailininkas, aktorius Arvydas Ambrasas, kuris viename savo ranka nupieštame autoportrete taip primena legendinį „Doors“ lyderį Jimą Morrisoną. Jo eilėraščių rinktinė „Žeme, nepalik mūsų“, kuri pasirodė 1974 metais 7 tūkst. egzempliorių tiražu ir kurią sudarė […]

(Ne)skaidrumas pasklido po Kauną
Atodangos

(Ne)skaidrumas pasklido po Kauną

Kaune ką tik atidarytas festivalis „Vitrum 2020 Pulsas“, kurio metu vyksta parodos, ekskursijos su menininkais, edukacinė programa. Paroda „Aštri stiklo briauna“ kuruojama Albos Folgado kviečia į stiklo medžiagą žvelgti metaforiškai. Čia atrinkti Eglės Budvytytės ir Barto Groenendaal, Eduardo Hurtado, Mourad Kouri, Claudia Pagès kūriniai į (ne)skaidrumą žvelgia filosofiškai, kviesdami tyrinėti […]

Atnaujinta Jono ir Marinkės Birškų kapavietė.
Atodangos

Knygius Jonas Birškus

1870 m. spalio 13 d. Mozūruose (Dirvupių vls., Klaipėdos aps.) gimė Jonas Birškus, laukininkas, visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas, bibliofilas. Jonas Birškus augo apsišvietusių ūkininkų Jono ir Marinkės (g. Keršytės) Birškų šeimoje. Mokėsi Senamiesčio berniukų vidurinėje mokykloje Klaipėdoje. Vėliau ūkininkavo tėviškėje, įsitraukė į lietuvininkų kultūrinį bei politinį sąjūdį. 1895 m. […]

Šiandien minimas poeto H. Nagio šimtmetis: „Eilėraščiai gimsta laimingą valandą…“
Atodangos, Pasaulis yra gražus

Šiandien minimas poeto H. Nagio šimtmetis: „Eilėraščiai gimsta laimingą valandą…“

1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose, geležinkelininko šeimoje gimė dvyniai – Martynas ir Henrikas Nagiai. Veronikos ir Augustino Nagių šeima padovanojo Lietuvai du talentingus menininkus – poetus Henriką ir Zinaidą (Liūnę Sutemą). Nagys ir Zina Nagiai, gimę Mažeikiuose, gyveno daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių (tėvas buvo geležinkelietis). Vėliau, likimo vedami, keliavo per […]

Pal. Karolis Akutis: „Eucharistija – mano autostrada į Dangų“
Prisikėlimo kelionė

Pal. Karolis Akutis: „Eucharistija – mano autostrada į Dangų“

Šiandien, spalio 10-ąją, Asyžiuje vyksta Karolio Akučio (Carlo Acutis) beatifikacija: 1991 m. gimęs ir vos penkiolikos pasišauktas iš šio pasaulio jaunuolis paliko neišdildomą žymę daugybės žmonių gyvenimuose dėl meilės Kristui. Karolis buvo neįtikėtinai gabus vaikas, pasižymėję nevaikišku pamaldumu, didžiule meile Eucharistijai ir nuo mažens lydimas šventumo kvapsnio. Kur slypi Karolio […]

Kunigas diakonas Frydrichas Megnis ir Žemaičių Naumiesčio parapijos choristai apie 1948 m.
Atodangos

„Svečio“ redaktorius, kunigas Frydrichas Megnis

1950 m. spalio 9 d. Žemaičių Naumiestyje (Šilutės r.) mirė Frydrichas Megnis, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, redaktorius, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos pirmininko pavaduotojas. Frydrichas Megnis (Megnė, Mėgnius) gimė 1873 m. gruodžio 24 d. Prialgavoje (Mosėdžio vls., Telšių aps.) pasiturinčių latvių ūkininkų Martyno ir Anos (g. Kristovskytės) Megnių šeimoje. […]

Geriausias vaistas nuo depresijos – negraužti savęs
Augame kartu

Geriausias vaistas nuo depresijos – negraužti savęs

Depresija nėra tiesiog bloga nuotaika, kuri anksčiau ar vėliau praeis. Jei dangus pilkas ir nuotaika bloga, mes dažnai nė nesusimąstę pagalvojame ar net kitiems ištariame: „Man depresija.“ Išties atpažinti depresiją nėra lengva, nes ji turi daug veidų. Psichologė Genovaitė Petronienė savo klientų, besiskundžiančių depresyvia nuotaika, pirmiausiai klausia apie jų miegą. […]

Vytautui Kavoliui šiandien būtų suėję 90-imt!
Atodangos

Vytautui Kavoliui šiandien būtų suėję 90-imt!

1930 m. spalio 8 dieną, lygiai prieš 90 metų, Kaune gimė vienas žymiausių Lietuvos sociologų bei visuomenės veikėjų, vėliau tapęs simboline lietuvių humanistikos ir socialinių mokslų figūra  – Vytautas Kavolis. Augo Kaune, mokėsi Kauno katalikiškoje mokykloje. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, 1944 m. kartu su tėvais emigravo į Vakarus: iš pradžių į Vokietiją, vėliau […]

Pier Vincenzo Piazza „Homo biologicus“: Laisvė… bet kam jos reikia
Pasaulis yra gražus

Pier Vincenzo Piazza „Homo biologicus“: Laisvė… bet kam jos reikia

Laisvė – pagrindinis žmonių siekis, bet kam jos reikia? Kodėl nutunka ne visi? Kaip tampama narkomanu? Kaip neuronai užfiksuoja mūsų gyvenimiškas patirtis. Stresas: kaip, kam ir kada? Ar biologinė laisvė mus daro nenaudingus? Esame išskirtiniai, bet ar viršesni už kitus? Kaip biologija suteikia gyvenimui prasmę? – tai tik maža dalis […]

Minime tragišką poeto Vytauto Mačernio žūtį…
Atodangos

Minime tragišką poeto Vytauto Mačernio žūtį…

1944 m. spalio 7 d. tragiškai žuvo (Žemaičių Kalvarijos pakraštyje važiuojant vežimu į poeto galvą pataikė atsitiktinė artilerijos sviedinio skeveldra) vienas jauniausių lietuvių poetų Vytautas Mačernis. Poetą, tebesėdintį vežime, bet jau negyvą, arklys, kaip įpratęs, atvežė į Jurkų kiemą. Kaip iš poeto artimųjų ir kitų žmonių pasakojimų yra užrašęs Vytautas Kubilius, tik […]